11-11-2013

Εξέγερση Πολυτεχνείου

Απαραίτητες γνώσεις και έννοιες : Πολίτευμα : ο τρόπος που κυβερνάται ένα κράτος.

Με τον όρο πολίτευμα ή πολιτικό σύστημα εννοείται το σύνολο των θεσμών, σύμφωνα με τους οποίους κυβερνάται ένα κράτος ή μια πολιτεία.

 

Δημοκρατία : το πολίτευμα όπου αποφασίζει ο λαός

Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα όπου η εξουσία πηγάζει από τον […]