11-10-2012

Πετρέλαιο, ορυκτοί άνθρακες, φυσικό αέριο (επανάληψη)

Πετρέλαιο, από το υπέδαφος στο σπίτι μας

Δείτε την παρουσίαση της ενότητας εδώ

Ορυκτοί άνθρακες, ένα πολύτιμο αγαθό

Δείτε την παρουσίαση της ενότητας εδώ

Φυσικό αέριο, ένα πολύτιμο αέριο

Δείτε την παρουσίαση της ενότητας εδώ