01-12-2014

Μαγνήτες και ηλεκτρομαγνητισμός

 Μαγνήτης και πυξίδα

Μαγνήτης και ηλεκτρομαγνήτης

 

 

 

 Εργαστήριο ηλεκτρομαγνητισμού