12-09-2016

Ιστορία : τι μάθαμε στην Ε΄ τάξη


Ερωτήσεις:


  1. Τι μελετήσαμε στην Ιστορία της Ε’ τάξης;(σύντομη απάντηση)

  2. Ποιοι παράγοντες βοήθησαν στη βαθμιαία εξέλιξη της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας σε Βυζαντινή;

  3. Τι άλλο μάθαμε;

  4. Πώς η αυτοκρατορία κατέληξε στην υποταγή της στους Οθωμανούς Τούρκους; (Χρησιμοποίησε τις λέξεις ακμή και παρακμή).Πότε έγινε η Άλωση της Κωνσταντινούπολης ;

 

χάρτης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας

Ιστορικές περίοδοι

Αρχαιότητα : η περίοδος από τα αρχαία χρόνια, μέχρι τον 5ο αιώνα μ.Χ. (476 μ.Χ. Διάλυση Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας). Το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου μελετήθηκε στη Δ΄ Δημοτικού.

Θυμηθείτε : Κάθοδος Δωριέων, Ολυμπιακοί Αγώνες, Περσικοί Πόλεμοι, Κλασσική Εποχή, Παρθενώνας, Μέγας Αλέξανδρος, Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

Μεσαίωνας : η περίοδος από τον 5ο αιώνα μ.Χ. μέχρι το 15ο αιώνα μ.Χ. Δηλαδή, η περίοδος από την κατάλυση του Δυτικού Ρωμαϊκού Κράτους (476 μ.Χ.) μέχρι την άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453 μ.Χ.)

Θυμηθείτε : Ηράκλειος και ιεροί πόλεμοι, εξάπλωση χριστιανισμού και μωαμεθανισμού, ακρίτες, σταυροφορίες.

Ο Μεσαίωνας ξεκινά με την παρακμή και την καταστροφή των αρχαίων μεγάλων πόλεων από επιδρομές διάφορων φυλών, επιδημίες και φυσικές καταστροφές. Μαζί με τις αρχαίες μεγάλες πόλεις χάνεται και ο αρχαίος τρόπος ζωής.

Τελειώνει με την εποχή των μεγάλων ανακαλύψεων και εφευρέσεων στα τέλη του 15ου αιώνα.

Κατά το Μεσαίωνα η οικονομία ήταν αγροτική, δηλαδή στηριζόταν στη γεωργική παραγωγή. Όσο περισσότερη γη είχε κάποιος τόσο πιο πλούσιος και ισχυρός ήταν.

Θυμηθείτε : μεγαλογαιοκτήμονες και μικροϊδιοκτήτες

Πολύ μεγάλη δύναμη είχε στη Δύση η Ρωμαιοκαθολική εκκλησία και στην Ανατολή η Ορθόδοξη εκκλησία.  Οι αρμοδιότητες της εκκλησίας δεν περιορίζονταν μόνο σε θρησκευτικά ζητήματα αλλά απλώνονταν και σε πολλές δραστηριότητες της κοινωνικής ζωής και επηρέαζαν αποφασιστικά τους αυτοκράτορες και τους βασιλείς. Τα μοναστήρια είχαν στην ιδιοκτησία τους μεγάλες εκτάσεις γης. Η Ρωμαιοκαθολική εκκλησία θέσπισε την Ιερά εξέταση για να αντιμετωπίσει όσους θεωρούσε αιρετικούς τους οποίους τιμωρούσε με αυστηρές ποινές.

Θυμηθείτε : Εικονομαχία, Σχίσμα εκκλησιών

Πρόκειται για μια εποχή όπου οι θρύλοι, οι δοξασίες, οι δεισιδαιμονίες και οι προλήψεις επηρεάζουν πολύ τους ανθρώπους. Μια εποχή όπου οι επιστήμες και οι τέχνες παρουσίασαν στασιμότητα.

Σύμφωνα με τη γερμανική παράδοση, ο Φρειδερίκος Βαρβαρόσσα δεν πέθανε, αλλά κοιμάται με τους ιππότες του στο όρος Κύφφχοϋζερ της Θουρριγγίας. Όταν τα κοράκια σταματήσουν να πετούν γύρω από το βουνό, θα εξέλθει για να οδηγήσει τη Γερμανία στην παλαιά της δόξα.

 

Θυμηθείτε : Οι θρύλοι για την Άλωση της Πόλης, το Μαρμαρωμένο βασιλιά κλπ.

Περισσότερες πληροφορίες για το μεσαίωνα εδώ