21-03-2022

Κατασκευάζω κανονικό οκτάγωνο εγγεγραμμένο σε κύκλο

Οδηγίες:

  1. Κατασκευάζω το σημείο Ο που θα είναι το κέντρο του κύκλου

  2. Κατασκευάζω τον κύκλο με κέντρο το Ο

  3. Σχεδιάζω μια διάμετρο ΑΓ του κύκλου

  4. Σχεδιάζω μια δεύτερη διάμετρο, ΒΔ, κάθετη στην πρώτη (χρησιμοποιώ τρίγωνο)

  5. Ενώνω τα σημεία Α,Β,Γ,Δ κατασκευάζοντας το τετράγωνο ΑΒΓΔ

  6. Μετράω τις πλευρές του τετραγώνου και βρίσκω το μέσο κάθε πλευράς του (π.χ. (ΑΒ είναι το σημείο Ε)

  7. Κατασκευάζω δύο ακόμα διαμέτρους, ΚΘ και ΗΖ που περνούν από τα μέσα των πλευρών του τετραγώνου

  8. Ενώνω τα σημεία Α,Η,Β,Θ,Γ,Ι,Δ,Κ για να κατασκευάσω το κανονικό οκτάγωνο