11-03-2022

Μαθήματα Πέμπτης 10/3

Γλώσσα: βιβλίο, σ. 92, αντιγραφή και ορθογραφία η άσκηση 3 («Φέραμε τον παππού…διακόπτη»).  Επίσης, στην ίδια σελίδα, η άσκηση 4.

Μαθηματικά: Να λυθούν τα προβλήματα που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα:  Επανάληψη στα ποσοστά

Φυσική: Στο πορτοκαλί βιβλίο, η ενότητα ΑΛΑΤΑ

Ιστορία: Είχαμε ήδη να απαντήσουμε στο ερωτηματολόγιο για τον Όθωνα

Επίσης, βιβλίο Ιστορίας, σ. 151, να διαβαστεί το κείμενο και να γραφτούν πλαγιότιτλοι σε κάθε παράγραφο