23-02-2022

Μαθήματα Τετάρτης 23/2

Γλώσσα: βιβλίο, σ. 73, ανάγνωση,

σ. 74, ασκήσεις 1 και 2,

σ. 75, η παράγραφος «φτιάχνετε ένα ερωτηματολόγιο…ατυχήματος», αντιγραφή/ορθογραφία

 

Μαθηματικά: βιβλίο εργασιών, σ. 18, προβλήματα 4 και 5