10-05-2021

Μαθήματα Δευτέρας 10/5

Γλώσσα: 

Βιβλίο γλώσσας, 2ο τεύχος, σ. 70 διαβάζεις το κείμενο. Λύνεις τις ασκήσεις 1,2, σ. 71 και 4 σελ. 73

η άσκηση 4 στη σείδα 73, λύθηκε στην τάξη και την έχουμε για οθογραφία/αντιγραφή

Μαθηματικά: 

Επανάληψη στους δεκαδικούς

 

Φυσική:

Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ