25-04-2021

Εργασίες για το Πάσχα

  1. Γλώσσα:  Ερωτηματολόγιο για τα Έθιμα του Πάσχα

2. Η τελευταία μαύρη γάτα: Εργασία για την τελευταία μαύρη γάτα

3. Μαθηματικά: βιβλίο εργασιών, β΄ τεύχος, σ. 27, όλες οι ασκήσεις

4. Μαθηματικά: παιχνίδια με δεκαδικούς!

5. Φυσική: Οι δυνάμεις, συμπληρώνω τη σελίδα 167 και απαντώ στις εργασίες, σ. 168. Βλ. παρουσίαση του μαθήματος: ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

6. Ιστορία: Διάβασε τη σχετική ενότητα και συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο που θα βρεις εδώ: Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία