30-03-2021

Μαθηματικά, Πρόβλημα 2, διαίρεση δεκαδικών