20-02-2021

Εργασία για την τελευταία μαύρη γάτα

Ανοίξτε το παρακάτω αρχείο και τυπώστε το. Το συμπληρώνετε, ξαναδιαβάζοντας το 22ο κεφάλαιο και μου στέλνετε τις απαντήσεις: ΓΑΤΟΣ 22

Όσοι-ες δεν έχετε δυνατότητα εκτύπωσης, απαντήστε στο τετράδιο εργασιών (αφού γράψετε και τις ερωτήσεις). Και μετά μου το στέλνετε. Οι ερωτήσεις είναι:

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΑΥΡΗ ΓΑΤΑ, κεφάλαιο 22

 

Οι γιαγιάδες της παιδικής χαράς.

  1. Τι ταράζει την ηρεμία της παιδικής χαράς;
  2. Τι συνέβη στο Μουτζούρη; Μπορείτε να συγκρίνετε τη συμπεριφορά της Μαριλένας με αυτή των δύο γιαγιάδων;
  3. Ταιριάζει η εικόνα του Μουτζούρη στην παιδική χαρά;