18-02-2021

Τα απρόσωπα ρήματα και το υποκείμενό τους

Η απρόσωπη σύνταξη 

Υπάρχουν πολλά απρόσωπα ρήματα ή απρόσωπες εκφράσεις που τις χρησιμοποιούμε καθημερινά. Είναι τα ρήματα ή οι εκφράσεις που δεν έχουν ως υποκείμενο κάποιο πρόσωπο, ζώο ή πράγμα.

Απρόσωπα είναι τα ρήματα:

α) που σχηματίζονται μόνο στο γ’ ενικό πρόσωπο:

πρέπει

επείγει κ.ά.

β) το γ’ εν. πρόσωπο προσωπικών ρημάτων:

αξίζει

μπορεί κ.ά.

γ) το γ’ εν. πρόσωπο ρημάτων παθητικής φωνής:

επιτρέπεται

απαγορεύεται κ.ά.

Έχουν υποκείμενο τα απρόσωπα ρήματα;

Τα απρόσωπα ρήματα ή οι απρόσωπες εκφράσεις, όπως είπαμε, δεν παίρνουν για υποκείμενο πρόσωπο, ζώο ή πράγμα. Το υποκείμενό τους είναι:

α) πρόταση,  π.χ.

Πρέπει να φύγω.

Το απρόσωπο πρέπει έχει ως υποκείμενο την πρόταση να φύγω

Αξίζει να προσπαθήσει κανείς.

Το απρόσωπο αξίζει έχει ως υποκείμενο την πρόταση να προσπαθήσει κανείς

β) αφηρημένο ουσιαστικό ή πρόταση, π.χ.

Απαγορεύεται το κάπνισμα ή Απαγορεύεται να καπνίζετε

Το απρόσωπο απαγορεύεται έχει ως υποκείμενο το κάπνισμα ή την πρόταση να καπνίζετε