12-02-2021

Εργασία για την τελευταία μαύρη γάτα

Ανοίξτε το παρακάτω αρχείο και τυπώστε το. Το συμπληρώνετε, ξαναδιαβάζοντας το 21ο κεφάλαιο και μου στέλνετε τις απαντήσεις: ΓΑΤΟΣ 21

Όσοι-ες δεν έχετε δυνατότητα εκτύπωσης, απαντήστε στο τετράδιο εργασιών (αφού γράψετε και τις ερωτήσεις). Και μετά μου το στέλνετε. Οι ερωτήσεις είναι:

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΑΥΡΗ ΓΑΤΑ

Κεφ. 21: Ένα κουνάβι στο ρυάκι

  1. Ποια καινούρια πρόσωπα συναντάμε;
  2. Που αποδίδεται ο θάνατος των κύκνων;
  3. Σε ποια μέρη περιπλανούνται οι γάτες μας και που καταλήγουν;
  4. Τι πιστεύετε ότι λέει το κουνάβι στην Εβενίνα;
  5. Τι συνέβη στο γέρικο άλογο;