07-12-2020

Ασκησούλες επανάληψης γραμματικής

Επίθετα – Μετοχές ως επίθετα

Επίθετα για χαρακτηριστικά

Περιγραφή ζώου

Ορθογραφία – Κατοικίδια