13-12-2021

παρουσίαση : Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία

Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία

 

Η έναρξη της Επανάστασης στη Μολδοβλαχία (1821)

Οι Φιλικοί με αρχηγό τον Αλέξανδρο Υψηλάντη αποφάσισαν  να ξεκινήσει η Επανάσταση από τη Μολδοβλαχία. Η Επανάσταση ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 1821. Οι επαναστάτες συνάντησαν σημαντικές δυσκολίες. Οι Μεγάλες Δυνάμεις και ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄ καταδίκασαν την επανάσταση, ο τσάρος της Ρωσίας καθαίρεσε τον Υψηλάντη και επέτρεψε στον τουρκικό στρατό να εισβάλει στην περιοχή.

Η αποφασιστικότερη μάχη δόθηκε στο Δραγατσάνι (1821)  όπου οι Ιερολοχίτες έπεσαν μέχρι ενός στο πεδίο της μάχης. Η επανάσταση πλέον είχε σβήσει στη Μολδοβλαχία. Η επανάσταση στη Μολδοβλαχία είχε και τη θετική της πλευρά, αφού ανάγκασε τους Τούρκους να στείλουν ένα μέρος του στρατού τους στην περιοχή διασπώντας έτσι τις δυνάμεις τους.

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 1)Γιατί η Επανάσταση ξεκίνησε από τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες (Μολδαβία και Βλαχία);

 2)Πότε ξεκίνησε η επανάσταση στη Μολδοβλαχία;

  3)Η Επανάσταση συνάντησε δυσκολίες;  Τι έκανε ο Υψηλάντης με τους επαναστάτες στο Βουκουρέστι;

 4)Ποια ήταν η αντίδραση των Μεγάλων Δυνάμεων, του Πατριάρχη και της Ρωσίας απέναντι στην εξέγερση αυτή;

 5) Πώς αντιμετώπισε ο Υψηλάντης τον πολυάριθμο οθωμανικό στρατό και πού έγινε η πιο σημαντική μάχη;

 6)Ποια η τύχη του Υψηλάντη, των άλλων Ελλήνων και των οπλαρχηγών Ολύμπιου και Φαρμάκη;

 7)Ποια ήταν η θετική πλευρά της εξέγερσης στη Μολδοβλαχία;

ΚΟΥΪΖ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2

BINTEO