14-05-2020

Ασκησούλες και δραστηριότητες επανάληψης από τη 11η ενότητα γλώσσας

Επίθετα σε -ύς, -εία,  -ύ

Επίθετα σε -ής, -ιά, -ί 

Επίθετα σε -ων, -ουσα, -ων

Επίθετα σε -ύς, -ιά, -ύ (μακρύς, φαρδύς, βαρύς …

Επίθετα σε -ης , -ης , -ες ( β’ μέρος )