04-05-2020

Μέθοδος των τριών – προβλήματα

Λύσε στο τετράδιό σου, μόνο με τη μέθοδο των τριών τα παρακάτω προβλήματα