01-05-2020

Μαθηματικά: απλή μέθοδος των τριών στα ανάλογα ποσά

Με βάση όσα είχαμε πει, όσοι δεν έχετε το βιβλίο μαθηματικών στο σπίτι, μπορείτε να βρείτε το παράδειγμα και την εφαρμογή ΕΔΩ