08-04-2020

Το τραγούδι της ημέρας

Καλημέρα σε όλα τα παιδιά!

Σήμερα, το τραγούδι επιλέγει η κυρία Μαίρη. Φυσικά, η αφιέρωσή της είναι στα αγγλικά!

 

To you my beloved students, stay safe and keep in touch through e me official.
I miss you all very much!

Mrs Mary