02-12-2012

Τα κλάσματα

Α. Τι είναι τα κλάσματα και πώς σχηματίζονται ;

ΚΛΙΚ στην εικόνα: