20-02-2020

Μαθήματα Πέμπτης 20/2

Γλώσσα:

Βιβλίο, σ. 83: Συνάντηση Τηλέμαχου – Οδυσσέα

Εργασίες στο τετράδιο εργασιών:

  1. Γράφω σε πλάγιο λόγο, με δικά μου λόγια το νόημα του κειμένου
  2. Ποια συναισθήματα αισθάνονται οι δύο ήρωες;
  3. Ποιον θεωρούσε ο Τηλέμαχος ότι έχει απέναντί του;

Μαθηματικά:

Βιβλίο, σ. 80

Φυσική:

Αναπνοή: βλ. παρουσίαση μαθήματος παρακάτω