27-11-2019

Μαθήματα Τετάρτης 27/11

Γλώσσα:

  • φυλλάδιο με τα είδη προτάσεων
  • Βιβλίο, σ. 17, ασκ. 5. σ. 19, ασκ. 8
  • Ορθογραφία-αντιγραφή, βιβλίο, σ. 19, ασκ. 9