17-05-2019

Επίσκεψη στην έκθεση: Δρόμοι της Αραβίας

Απαραίτητες έννοιες για την κατανόηση της έκθεσης:

Εποχή των παγετώνων: Η πιο πρόσφατη  εποχή των παγετώνων στη Γη έληξε πριν από 12.000 χρόνια και ο τερματισμός του παγκόσμιου ψύχους επέτρεψε στις ανθρώπινες κοινωνίες να μεταβούν από την νομαδική ζωή των κυνηγών-συλλεκτών σε μόνιμη κατοίκηση περιοχών, η οποία και σε συνδυασμό με τις θερμότερες και ευνοϊκότερες θερμοκρασίες είχε σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη της γεωργίας και κτηνοτροφίας. Η εμφάνιση των πρώτων ανθρώπινων πολιτισμών έγινε στις εύκρατες περιοχές της Μέσης Ανατολής και της Αιγύπτου.

Προϊστορία: είναι η περίοδος από την εποχή που πρωτοεμφανίσθηκαν οι σύγχρονοι άνθρωποι, ως προς τη συμπεριφορά και ανατομία τους, μέχρι την εμφάνιση της γραπτής ιστορίας. Αναφέρεται στον χρόνο που εκτείνεται από την εμφάνιση του ανθρώπου περίπου 5.000.000 χρόνια  έως το 6.000 π.Χ., χιλιετία στην οποία συμβατικά αποδίδεται η επινόηση της γραφής.

Οι Σουμέριοι στη Μεσοποταμία και η Αρχαία Αίγυπτος ήταν οι πρώτοι πολιτισμοί που ανέπτυξαν τη δική τους γραφή και τήρησαν ιστορικές καταγραφές. Αυτό έλαβε χώρα ήδη κατά την πρώιμη Εποχή του Χαλκού. Oι γειτονικοί πολιτισμοί της Αρχαίας Μέσης Ανατολής ακολούθησαν πρώτοι. Οι περισσότεροι άλλοι πολιτισμοί έφθασαν στο τέλος της προϊστορίας κατά την Εποχή του Σιδήρου.

Ιστορία του δυτικού κόσμου

Προϊστορία

Παλαιολιθική (2.5 εκ. – 10000 π.Χ.)

Μεσολιθική (10000 – 3000 π.Χ.)

Νεολιθική (3000 – 2000 π.Χ.)

Χαλκολιθική (3500 – 1500 π.Χ.)

Εποχή του Χαλκού (2000 – 1000 π.Χ.)

Εποχή του Σιδήρου (1600 – 600 π.Χ.)

Αρχαία Ιστορία

Αρχαϊκή (10ος – 7ος αιώνας π.Χ.)

Κλασική (7ος – 4ος αιώνας π.Χ.)

Ύστερη (3ος αι. π.Χ. – 5ος αι. μ.Χ.)

Μεσαίωνας

Πρώιμος (6ος – 10ος αιώνας)

Ώριμος (10ος – 13ος αιώνας)

Ύστερος (14ος – 15ος αιώνας)

Νεότερη ιστορία

Πρώιμη νεότερη περίοδος (14ος – 16ος αιώνας)

Νεότερη Εποχή (17ος – 19ος αιώνας)

Σύγχρονη ιστορία

20ός αιώνας

21ος αιώνας

 

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΑΡΑΒΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

ΚΟΥΡΟΙ