09-05-2019

Μαθήματα Πέμπτης 9/5

Γλώσσα:

βιβλίο εργασιών: 17-18, ασκήσεις 2,3,4

αντιγραφή και ορθογραφία η άσκηση 4

Μαθηματικά:

Βιβλίο εργασιών: σ.17-18, άσκηση 4 (η διαίρεση να γίνει με έναν τρόπο/την κάθετη διαίρεση), προβλήματα 1,2

Φυσική:

Η διάδοση του ήχου (πορτοκαλί βιβλίο). Δες και παρουσίαση ενότητας παρακάτω στην ιστοσελίδα