13-03-2019

Το επίθετο (ο) πολύς – (η) πολλή – (το) πολύ και το επίρρημα πολύ

Το επίθετο (ο) πολύς – (η) πολλή – (το) πολύ

και

το επίρρημα πολύ

Κάνε κλικ εδώ για να εξασκηθείς

 • Το επίθετο πολύς – πολλή – πολύ συνοδεύει ουσιαστικά και κλίνεται και στα τρία γένη:
  π.χ. έπεσε πολλή βροχή, έφαγε πολύ φαγητό κλπ.

  Αρσενικό

  Θηλυκό

  Ουδέτερο

  ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

  Ονομαστική

  ο πολύς

  η πολλή

  το πολύ

  Γενική

  ———

  της πολλής

  ———

  Αιτιατική

  τον πολύ

  την πολλή

  το πολύ

  Κλητική

  ——— ——— ———

  ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

  Ονομαστική

  οι πολλοί

  οι πολλές

  τα πολλά

  Γενική

  των πολλών

  των πολλών

  των πολλών

  Αιτιατική

  τους πολλούς

  τις πολλές

  τα πολλά

  Κλητική

  ——— ——— ———

 • Το επίρρημα πολύ δεν κλίνεται και συνοδεύει ρήματα, επιρρήματα, επίθετα ή μετοχές:
  π.χ. Έβρεξε πολύ, έτρεξε πολύ γρήγορα, είναι πολύ καλός μαθητής, ήταν πολύ ευτυχισμένος κλπ.

Όπως παρατηρείτε αρκετές φορές έχουμε πρόβλημα στην ορθογραφία αυτών των λέξεων. Ιδιαίτερα το επίρρημα «πολύ» με τοεπίθετο «το πολύ». Να βάλουμε –λ ή –λλ, να βάλουμε –υ, –η, –οι;


1η παρατήρηση: Το επίρρημα πολύ γράφεται πάντα με –λ και –ύ.

2η παρατήρηση: Το επίθετο πολύς – πολλή – πολύ γράφεται με –λ και –ύ μόνο στον ενικό αριθμό του αρσενικού και ουδέτερου.

3η παρατήρηση: Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις βάζουμε –λλ και ακολουθούμε τους γενικούς κανόνες που ισχύουν στις καταλήξεις των ονομάτων (δηλ. –η στο θηλυκό, –οι στον πληθυντικό)

Κάνε κλικ εδώ για να εξασκηθείς