18-10-2018

Μαθήματα Πέμπτης 18/10

Γλώσσα

Εργασίες για το σπίτι:

Βιβλίο, σ. 35, η οδός, αντιγραφή και ορθογραφία, ασκήσεις 4 και 5

Τετράδιο εργασιών να κλιθεί ο/η συνοδός (όπως η οδός) και η διχοτόμος (όπως η λεωφόρος)

Μαθηματικά

Βιβλίο, σ. 22. Λύσαμε προβλήματα 1 και 2.

Εργασίες για το σπίτι:

Διαβάζουμε προβλήματα 1 και 2. Λύνουμε προβλήματα 3 και 4

Φυσική

Πράσινο βιβλίο, σ. 17, γλωσσάρι, μαθαίνουμε τους ορισμούς για: μόριο, άτομο, στοιχεία, χημικές ενώσεις