17-10-2018

Παιχνίδια στρογγυλοποίησης

Στρογγυλοποίησε στις εκατοντάδες και εξαφάνισε τους καρχαρίες Αν ανατινάξεις 20 καρχαρίες κερδίζεις το παιχνίδι. ΚΛΙΚ

Στρογγυλοποίησε στις δεκάδες και στείλε το διαστημόπλοιο στον προορισμό του.  Αν επιλέξεις 20 σωστά διαστημόπλοια κερδίζεις το παιχνίδι. ΚΛΙΚ