24-09-2018

Τα είδη των χαρτών

Γεωφυσικός χάρτης της Ελλάδας

Πολιτικός χάρτης της Ελλάδας

Τα είδη των χαρτών (κουίζ)

Βρες το είδος του χάρτη! (αντιστοίχιση)

Οι χάρτες μέσα στον χρόνο (συλλογή φωτογραφιών)