29-02-2016

Πως λειτουργεί η μπαταρία

Μια μπαταρία αποτελείται από τα εξής στοιχεία.
1) την άνοδο (-),
2) την κάθοδο (+) και
3) έναν ηλεκτρολύτη.

Η άνοδος και η κάθοδος (το θετικό και το αρνητικό στις κλασικές μπαταρίες) συνδέονται σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα.

Οι χημικές αντιδράσεις που γίνονται στην μπαταρία προκαλούν τη δημιουργία ηλεκτρονίων στην άνοδο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παράγεται ηλεκτρική διαφορά ανάμεσα στην άνοδο και την κάθοδο.

Μπορείτε να φανταστείτε αυτή τη διαφορά ως μία ανισορροπία ανάμεσα στα ηλεκτρόνια.