30-05-2014

ΠΩΣ ΜΕΤΡΑΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΠΩΣ ΜΕΤΡΑΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

 Οι δυνάμεις μετριούνται με βάση τα αποτελέσματα που προκαλούν. 

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται τα δυναμόμετρα.

Το δυναμόμετρο αποτελείται από ένα ελατήριο, το οποίο επιμηκύνεται εξαιτίας της δύναμης που ασκείται σε αυτό, και μια κλίμακα.

Μετράμε τη δύναμη με βάση το μέγεθος της προσωρινής παραμόρφωσης, την οποία αυτή προκαλεί στο ελατήριο. Η επιμήκυνση του ελατηρίου είναι ανάλογη της δύναμης που ασκείται σε αυτό.

Το δυναμόμετρο αποτελείται από:

  • To ελατήριο,το οποίο επιμηκύνεται για τη μέτρηση της δύναμης

  • Το περίβλημα, το οποίο προστατεύει το ελατήριο και του επιτρέπει να παραμορφώνεται μόνο κατά το μήκος του.

  • Την κλίμακα , η οποία δείχνει την τιμή της δύναμης που αντιστοιχεί σε κάθε αλλαγή στο μήκος του ελατηρίου.

  • Τον κρίκο, από τον οποίο στηρίζουμε σταθερά το δυναμόμετρο.

  • Το άγκιστρο, στο οποίο ασκούμε τις δυνάμεις που θέλουμε να μετρήσουμε.

Τα δυναμόμετρα χρησιμοποιούνται πολύ για τη μέτρηση του βάρους των σωμάτων, αλλά και των άλλων δυνάμεων.

Η μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιείτα στα δυναμόμετρα είναι το 1 Νιούτον που συμβολίζεται με 1 Ν.