17-02-2014

Ένα βιβλίο που διάβασα

Δραστηριότητες στην τάξη, κολάζ με τα βιβλία που διαβάσαμε, ένας άνθρωπος στην πόρτα μας γεμάτος βιβλία…