06-02-2014

πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ εξάσκησης , εμπέδωσης, ελέγχου, επανάληψης:

Πρόσθεση ετερώνυμων κλασμάτων  εδώ.

Αφαίρεση ετερώνυμων κλασμάτων  εδώ.

Προσθέσεις και αφαιρέσεις με  ετερώνυμα κλάσματα   εδώ.

Πρόσθεση ετερώνυμων κλασμάτων (γράψε τα κλάσματα που δίνει, βρες το αποτέλεσμα ή πάτησε explain γα βοήθεια) εδώ.

Σημάδεψε τα σωστά φρούτα (παιχνίδι – επίλεξε level 3  για ετερώνυμα κλάσματα )  εδώ.