03-02-2014

Πολύ : επίθετο ή επίρρημα ;

Συμπλήρωσε τα κενά με το επίθετο πολύς σε όποιο γένος, αριθμό ή πτώση χρειάζεται ή το επίρρημα πολύ :

Έπεσε ……………βροχή σήμερα.

Είναι …………….που θεωρούν …………….εύκολη αυτή τη δουλειά.

Ευχαριστώ ……………… για το δώρο σου.

Κάνετε ……………….. φασαρία. Πρέπει να σταματήσετε γιατί είναι ……………… αργά.

Σήμερα κάνει …………… κρύο.

Κάνει …………….. ζέστη. Είναι ………………..ζεστή μέρα.

Έπεσε …………….. ζάχαρη στη μαρμελάδα. Θα γίνει ……….γλυκιά.