28-10-2020

Η ενέργεια έχει πολλά πρόσωπα

 

 

 

21-10-2020

Μαθήματα Τετάρτης 21/10

Γλώσσα:

Βιβλίο εργασιών, σ. 21, το πινακάκι με τα ρήματα, ορθογραφία. Μαθαίνω απ’ έξω να σχηματίζω τις εγκλίσεις του πίνακα.

σ. 24, άσκηση 6

 

Μαθηματικά:

βιβλίο, σ. 27, το πινακάκι του πολλαπλασιασμού

βιβλίο εργασιών, σ. 25, ασκήσεις 1, 2, 3, 4

13-10-2020

Μαθήματα Τρίτης 13/10

Γλώσσα:

βιβλίο γλώσσας, σ. 25-27, ασκήσεις 1,2,3,4

Γραμματική: Μαθαίνω πολύ καλά τις εγκλίσεις

Ο γιος του κυρ Πέτρου σπουδάζειαστροναύτης.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ: κάτι το πραγματικό/βέβαιο

 

Ο κυρ Πέτρος ήθελε να σπουδάσειο γιος του αστροναύτης.

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ: κάτι το επιθυμητό/αβέβαιο

Ο κυρ Πέτρος έλεγε συχνά στον γιο του «Όταν μεγαλώσεις, σπούδασεαστροναύτης!»

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ: συμβουλή/απαίτηση

Μαθηματικά:

Βιβλίο εργασιών, σ. 22, […]

08-10-2020

Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται

Δες την εξέλιξη της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ΚΛΙΚ Τον 3ο αιώνα μ.Χ. την αυτοκρατορία κλονίζουν εσωτερικά και εξωτερικά προβλήματα. Ο Διοκλητιανός εφαρμόζει την τετραρχία για τη σωτηρία της. Το διάταγμα της ανεξιθρησκίας δίνει λύση στις θρησκευτικές διαμάχες. Η περίοδος ακμής της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας κράτησε περίπου δύο αιώνες (1ο και 2ο μ.Χ.). Από τις αρχές του 3ου […]