28-02-2019

Ηλεκτρικό ρεύμα, μια επικίνδυνη υπόθεση

28-02-2019

Μαθήματα Πέμπτης 28/2

Γλώσσα:

Βιβλίο, σ. 41, Βιβλιοθήκες, ανάγνωση

σ. 42, άσκηση 2

Ορθογραφία το επίθετο ο πολύς – η πολλή – το πολύ, βλ. Γραμματική, σ. 105, http://ebooks.edu.gr/courses/DSDIM-E104/document/4bd94046bspo/52404c085nvo/52404c4eh5kw.pdf

Φυσική

Η ασφάλεια

Ασφάλεια: ένας αυτόματος διακόπτης Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια ακολουθούν κάθε φορά την ευκολότερη πορεία, την πορεία δηλαδή με τη μικρότερη αντίσταση. Την πορεία αυτή, όταν δεν […]

25-02-2019

Μαθήματα Δευτέρας

Μαθηματικά:

Προετοιμασία για το επαναληπτικό

Γλώσσα:

Βιβλίο, σ. 36 Ανάγνωση

Γράφω τη βιογραφία ενός συγγραφέα με βάση τα στοιχεία της σ. 37. Διαλέγω έναν αγαπημένο μου συγγραφέα (π.χ. Ευγένιος Τριβιζάς, είδαμε τα Χριστούγεννα το παραμύθι του με τίτλο «Ένα δέντρο μια φορά»)

Ιστορία:

βιβλίο εργασιών, σ. 29-31, ασκήσεις 2,3,7,8 και η άσκηση 4 στο τετράδιο

24-02-2019

Μαθήματα Παρασκευής (για τους απόντες)

Γλώσσα:

Ο μαγικός κόσμος των βιβλίων. Βιβλίο σ. 34.

Ορθογραφία, στην πρώτη παράγραφο το απόσπασμα «Τα δυο αδέλφια…ένα σημείο»

Ασκήσεις 1 και 2 στη σ. 35

Μαθηματικά:

Επανάληψη στο βιβλίο σ. 56 η εφαρμογή και στο βιβλίο εργασιών σ. 50 άσκηση 3 και σ. 53 άσκηση 1

Φυσική:

2 ενότητες στο πορτοκαλί βιβλίο. Την Πέμπτη […]

21-02-2019

Βραχυκύκλωμα και ασφάλεια

Βραχυκύκλωμα είναι το κοντό ( βραχύ) κύκλωμα. Το ρεύμα περνά από τον πιο σύντομο δρόμο , δηλαδή από το καλώδιο που έχουμε συνδέσει ενδιάμεσα και έτσι το λαμπάκι σβήνει. Το βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί ελεγχόμενα ή τυχαία. Το ελεγχόμενο βραχυκύκλωμα απενεργοποιεί μια συσκευή (αλλά αυτή διατηρεί ηλεκτρικό δυναμικό στα άκρα της). Το τυχαίο βραχυκύκλωμα μπορεί […]

19-02-2019

Μαθήματα Τρίτης 19/2

Μαθηματικά:

φυλλάδιο επανάληψης κλασμάτων

Ιστορία:

Φιλικές σχέσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους

17-02-2019

Μαθήματα Παρασκευής 15/2

Φυσική:

Πορτοκαλί βιβλίο, ενότητα: το ηλεκτρικό ρεύμα, σ. 109-111.

Δες και την παρουσίαση παρακάτω στην ιστοσελίδα μας.

09-02-2019

Μαθήματα Παρασκευής 9/2

Γλώσσα:

Βιβλίο εργασιών, σ. 56-58. Στάση δεύτερη (ανάγνωση). Ασκήσεις 4 και 5

Μαθηματικά:

Επανάληψη στην αναγωγή στη μονάδα. Βιβλίο, σ. 56, επανάληψη η εφαρμογή

Βιβλίο εργασιών, σ. 55, επανάληψη η άσκηση 1

Φυσική:

Πράσινο βιβλίο, από το κείμενο «Με μια ματιά» στο τέλος της ενότητας, το απόσπασμα:

Σε κάποια υλικά, ορισμένα ηλεκτρόνια που ονομάζονται ελεύθερα […]

07-02-2019

Μαθήματα Πέμπτης 7/2

Γλώσσα

Δόθηκε με φωτοτυπία εργασία για το κατηγορούμενο και το αντικείμενο. Μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ: Συνδετικά ρήματα

Μαθηματικά:

Βιβλίο εργασιών, σ. 55, ασκήσεις 2 και 3

Φυσική:

Ένα απλό κύκλωμα, σ. 104-107.

σ. 108, εργασίες 1 και 2

06-02-2019

Μαθήματα Τετάρτης 6/2

Γλώσσα

Βιβλίο εργασιών: σ. 55, ανάγνωση. Το απόσπασμα της πρώτης παραγράφου: «Άνοιξε το παράθυρο…με αρκετή προσοχή», αντιγραφή και ορθογραφία.

Ασκήσεις 1, 2 και 3 στις σελίδες 54-56

Φυσική

Να φέρουμε όλα τα υλικά για την κατασκευή ηλεκτρικού κυκλώματος